Udhëzues për ekspertët të cilët vlerësojnë Institucionet për zbatimin e Njohjes së Mësimit Paraprak gjatë procesit të akreditimit