Komunikatë për Media

Instituti EdGuard është duke monitoruar me kujdes vendimet e Qeverisë për shtyrje të fillimit të procesit mësimor dhe ndërprerjen e parashkollorit. EdGuard vlerëson që vendime…

Më shumë

Arsyeshmëria e mbylljes së shkollave

Sipas Qendrës Evropiane për Kontrollin e Sëmundjeve dhe Parandalimit mbylla e shkollave ndikon negativisht në aspektin fizik, mendor dhe edukativ tek fëmijët. Për më shumë,…

Më shumë

Mësimi në pandemi

Në mars të 2020, Qeveria e Kosovës vendosi për izolimin e përgjithshëm të vendit dhe organizimin e mësimit online dhe në distancë. Nga gjithsej 185…

Më shumë