Ftesë për diskutim publik

Udhëzimi Administrativ për përfshirjen e fëmijve në Institucionet Parashkollore

Instituti EdGuard organizon diskutim e rradhës publik për Udhëzimin Administrativ për përfshirjen e fëmijve në institucionet parashkollore.

Ky udhëzim administrativ, që synon rregullimin e përfshirjes së fëmijve në institucionet parashkollore të moshës 0-6 vjeç në të gjitha format e organizimit, është në konsultim publik nga MASHTI deri më datën 02 nëntor 2021.

Për arsye të kufizimeve nga pandemia COVID-19, diskutimi edhe kësaj radhe organizohet online përmes platformës Zoom.

Zoom link: https://zoom.us/j/91339215759?pwd=Y0djUno2cXA4WmdSaW95dXFHclZEdz09

ID: 913 3921 5759

Password: 123123

Koha: 28 tetor nga ora 10:00

Udhëzimi Administrativ: https://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=41227