Instituti për Studime të Edukimit

Institute for Education Studies

Takimi publik për Udhëzimin Administrativ për themelimin e Këshillave të Nxënësve

Instituti EdGuard ka organizuardiskutim publik për Udhëzimin Administrativ për themelimin dhe funksionalizimin e Këshillit të Nxënësve. Për arsye të situates me pandeminë COVID-19, takimi është mbajtur në ZOOM. Në takim ishin të pranishëm anëtarë të këshillave të nxënësve në shkollat e Kosovës, mësimdhënës dhe përfaqësues të tjerë të institucioneve arsimore. EdGuard falënderon të gjithë pjesëmarrësit …

Takimi publik për Udhëzimin Administrativ për themelimin e Këshillave të Nxënësve Read More »

Diskutim publik për themelimin dhe funksionalizimin e Këshillit të Nxënësve

Instituti EdGuard organizon diskutim publik për Udhëzimin Administrativ për themelimin dhe funksionalizimin e Këshillit të Nxënësve. Për arsye të kufizimeve pandemike, diskutimi organizohet online përmes platformës Zoom. Ky UA rregullon procedurat, rolin, detyrat dhe funksionalizimin e Këshillit të Nxënësve në arsimin e mesëm të ulët dhe të lartë. Udhezimi është vënë në konsultim publik nga …

Diskutim publik për themelimin dhe funksionalizimin e Këshillit të Nxënësve Read More »