Diskutim publik për Gjimnazin e Specializuar Matematikor në Prishtinë

Instituti EdGuard organizon diskutim publik për Udhëzimin Administrativ për Gjimnazin e Specializuar Matematikor të Kosovës në Prishtinë. Për arsye të kufizimeve pandemike, diskutimi organizohet online përmes platformës Zoom.

Ky UA rregullon ka për qëllim rregullimin e pozitës juridike, funksionimit, organizimit dhe qeverisjes së Gjimnazit të Specializuar Matematikor. Udhëzimi është vënë në konsultim publik nga MASHTI deri më 26 maj 2021.

Të gjithë të interesuarit për të qenë pjesëmarrës në debatin publik të organizuar nga EdGuard mund të qasen nëpërmjet linkut të mëposhtëm:

Zoom link: https://zoom.us/j/5394872330?pwd=MVNPeFJNU2hJNDdJZldseWcxRFBQUT09&fbclid=IwAR2z0qmZkr6KF4Vr44ku_PjWIFd1gl_jd-8OUzeWYFjvNh2aQkG1brvA6hc#success

Koha: 24 maj 2021 nga ora 14:00

Udhëzimi Administrativ: https://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=41098&fbclid=IwAR3uvVOfVsRnjnHnIf2pRjwS65BEfxSuMwlF9ZSYLYUP5j8SjyyAjb14lag