Instituti për Studime të Edukimit

Institute for Education Studies

Lajmet e fundit

Hulumtimi mbi cilësinë e teksteve shkollore

Hulumtimi i Institutit EdGuard ka shpërfaqur mangësitë në shumë aspekte të teksteve shkollore përfshirë mbi ngarkimet me informacione e faktografi, gabime drejtshkrimore e paqartësi gjuhësore, nxitje të ndarjeve gjinore, bullizmit

Arsyeshmëria e mbylljes së shkollave

Sipas Qendrës Evropiane për Kontrollin e Sëmundjeve dhe Parandalimit mbylla e shkollave ndikon negativisht në aspektin fizik, mendor dhe edukativ tek fëmijët. Për më shumë, sipas ECDC-së, ndikimi negativ i

Blogjet e fundit