Instituti për Studime të Edukimit

Institute for Education Studies

Lajmet e fundit

Hulumtimi mbi cilësinë e teksteve shkollore

Hulumtimi i Institutit EdGuard ka shpërfaqur mangësitë në shumë aspekte të teksteve shkollore përfshirë mbi ngarkimet me informacione e faktografi, gabime drejtshkrimore e paqartësi gjuhësore, nxitje të ndarjeve gjinore, bullizmit

Blogjet e fundit